Duvaker International är ett konsultföretag som sedan 1997 rekryterar nyckelpersoner på företagsledningsnivå.

Vår affärsidé / vision är att vara en av de ledande aktörerna inom chefsrekrytering till företag företrädesvis verksamma i den internationella transport- och logistikindustrin . Det innebär att vi självklart även åtar oss uppdrag rörande rekrytering av ledningsbefattningar i andra branscher. 

Duvaker International utför uppdrag i Skandinavien, såväl som i hela övriga Europa. Uppdrag vi utfört inom frakt- och logistikindustrin innebär att vi har utvecklat, och kontinuerligt underhåller, stora kontaktnät på många platser. 

Dessutom betyder drygt tjugo års egen internationell arbetserfarenhet från ledande befattningar inom försäljning och företagsledning i transport- och logistikföretag att vi har stor förståelse för och erfarenhet av de krav och utmaningar som ställs. Både när det gäller att jobba i Sverige och utomlands.

Duvaker International utför uppdragen enligt en väl definierad arbetsmetodik och debiterar alltid en fast avgift för varje uppdrag.