Executive Search

Baserat på intervjuer med kunden, en analys av företaget och dess verksamhet samt en kravprofil på den idealiske kandidaten, söker Duvaker International konfidentiellt men aktivt potentiella kandidater. Detta sker primärt genom sökning i våra nätverk och vår egen databas med kandidater. Efter intervjuer per telefon och fördjupade intervjuer vid personliga möten, kompletterat med referenser, presenteras de för befattningen mest lämpliga personerna för uppdragsgivaren. Uppdraget är avslutat först då rätt person blivit erbjuden och accepterat jobbet.

Exempel på fördelar med att använda Executive Search är:
- Man når kandidater som ej själva söker
- Man träffar "rätt" kandidater
- Garanti att finna anställningsbar kandidat
- Möjliggör total kostnadskontroll

Annonsering / urval (selection)

I vissa fall kan annonsering vara ett bra komplement till Executive Search. Det kan också vara en del av ett företags marknadsföring. Duvaker International sköter hela processen från att ta emot ansökningar, svara på telefonförfrågningar, personliga intervjuer till presentation av kandidaterna.

«...tillbaka